NAM VŨ ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ RDS 2019!

Với nhiều năm kinh nghiệm về lông vũ, chúng tối chuyên cung cấp lông vũ thành phẩm cho các công ty lớn trong và ngoài nước. Năm 2019 công ty Cổ Phần Lông Vũ Nam Vũ đã được tổ chức đánh giá chứng chỉ RDS cấp chứng chỉ đủ điều kiện để cung cấp tiêu chuẩn lông vũ RDS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *