THỊ TRƯỜNG LÔNG VŨ THẾ GIỚI 2019-2020

Thị trường lông vũ thế giới chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, qua đó dự kiến năm 2020 ngành lông vũ thế giới sẽ phải thay đổi rất lớn.

-> Cùng nhìn lại giá cả lông vũ trong năm 2019!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *