Category Archives: Uncategorized

2021-2031 Down and Feather Market Outlook in Comparison to Sales Registered in 2016-2020

Advancements in raw material processing methods and the proliferation of new technologies are key factors driving growth. FMI has forecast the down and feather demand to rise at 7.7% CAGR (Compound Annual Growth Rate) between 2021 and 2031 in comparison to the 5.0% CAGR registered during 2016-2020. Consumers are increasingly choosing sustainable and environment-friendly products, […]

Lông vũ là gì và những điều bạn phải biết

Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tối chuyên cung cấp lông vũ thành phẩm cho các công ty lớn trong và ngoài nước. Thiết kế thông minh với tất cả… Nếu là một tín đồ hay quan tâm đến ngành thời trang, may mặc thì chắc hẳn bạn đã có lần nghe về hai tiếng […]