Monthly Archives: Tháng Ba 2020

RDS – TIÊU CHUẨN LÔNG VŨ CÓ TRÁCH NHIỆM

Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội (RDS – Responsible Down Standard) là tiêu chuẩn toàn cầu tự nguyện, độc lập, bảo vệ quyền lợi của động vật trong quá trình lấy lông vũ và giúp truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng và xác nhận nguồn gốc lông vũ. Tiêu chuẩn Lông vũ trách […]